Uzupełnij dialog używając podanych wyrazów hello ben

Pobierz

W podanych liczebnikach uzupełnij brakuj ące litery: se_en eig_t f_ve thre_ fo_r si_ II.. Have we…Uzupełnij luki używając podanych wyrazów w odpowiedniej formie.. W każdą lukę wpisz maksymalnie trzy wyrazy, wliczając w to wyraz już podany.. Sue: Not bad.Znajdź odpowiedź na Twoje pytanie o Uzupełnij dialog, używając podanych wyrazów.. b) Nikole,herzlichen Gluckwunsch….Uzupełnij dialog, używając wyrazów z ramki 2013-03-21 20:05:00 Uzupełnisz luki, przedstawiając każde z podanych wyrażeń w najprostszej postaci ?. 2013-10-15 21:26:06; Uzupełnij odpowiednią formą czasowników w nawiasach.. Uzupełnij go wyrazami z ramki.. Jeden wyraz nie pasuje do żadnej luki.. Smile Cool Come and help Watch out3 Uzupełnij podane wyrażenia słowami zˇćwiczenia 2 wˇliczbie mnogiej.. Do każdej z opisanych sytuacji 1-3 dopasuj odpowiednią reakcję zakreśl a,b lub c złóż zyczenia Nikole z okazji jej urodzin a) Nikole,du hast heute Geburstag!. Daje 35 pk :* Uzupelnij ponizsze wypowiedzi wybranymi fragmentami z tekstu oraz wlasnymi wnioskami.. 1. do r 2. s p a nt 3. te r 4. po e of r 5. pa r 6. mu an 1. p ce of er 2. te r 3. mu an 4. tr r 5. p er 6. s p as t 2 Ułóż wyrazy w kolejności, tak aby powstały poprawne zdania.. 4 Napisz dialog, w którym przedstawisz twojemuUzupełnij luki używając podanych wyrazów w odpowiedniej formie.. 1 Zobacz odpowiedźUzupełnij dialog używając podanych wyrazów repetytorium zadanie 2 str 4 ósmoklasisty część 14 Uzupełnij każde zdanie z luką, wykorzystując wyrazy podane drukowanymi literami..

9 Uzupełnij zdania, używając wyrazów z ramki.

zastosuj odpowiednia interpunkcje Antygone najtrafniej charakteryzuja wypowiedziane przez…Wymień wszystkie albo prawie wszystkieodruchy warunkowe i bez warunkiwe 2021-06-13 09:47:12; Jak napisałem rozprawke poniżej 200 słów to będzie ona brana pod uwage?. 1 Wpisz brakujące litery, tak aby powstały nazwy zawodów.. 2018-11-10 12:15:46; uzupełnij rozmowę używająć podanych wyrazów 2011-03-08 19:14:14; Uzupełnij zdania używając wyrazów z ramki 2012-09-25 15:00:00; Uzupełnij dialog, używając wyrazów z ramki 2013-03-21 20:05:00Uzupełnij dialog, używając podanych wyrazów.. Question from @Richannach - Szkoła podstawowa - Język angielskiuzupelnij dialog odpowiednia forma czasownikow podanych w nawiasach uzyj czasu past simple lub past continous Ułóż z podanych wyrazów zdania w czasach past simple , past continous , present simple , present continous.Up beat 2 cwiczenia str 79 zad 5 uzupełnij dialogi właściwymi wyrazami oraz czasownikami w nawiasach o wopowiedniej formie.. w której rozważysz , czy doświadczenia życiowe bohaterów literackich mogą być .Spośród podanych wyrazów wybierz właściwe pod względem gramatycznym i leksykalnym uzupełnienie luk (1-3).. Potłukłeś ulubiony wazon mamy.7 Napisz pytania do podanych odpowiedzi..

Nie zmieniaj formy podanych wyrazów.

Następnie dopasuj zdania do obrazków.. Uwaga!. 2021-05-27 16:48:55 Karta pracy historia klasa 8 2021-05-18 22:03:40; Jak sie nie stresowac?. SZYBKO PROSZE DAJE NAJ!. 2018-11-10 12:15:46; Przeczytaj tekst.. Jeden wyraz nie pasuje do żadnej luki.. 1 two apples 2 three 3 five 4 seven 5 four 6 six b i n d e s k c h a i r b o a r d c l o c k 4 Znajdź pięć słów na poniższym obrazku.. Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.. 2021-05-05 14:01:12Oboje rodzice maja uszy przylegające, ustal czy ich dzieci mogą mieć uszy odstające, wykonaj odpowiednia krzyżowkę.. 2012-03-14 19:58:02 Uzupełnij zdania używając wyrazów z ramki 2012-09-25 15:00:00Uzupełnij dialog właściwymi formami czasowników w nawiasach 2013-04-07 19:11:42; Uzupełnij zdania za pomocą czasowników podanych w nawiasach w czasie Present Simple lub Present Continuous.. 2 clocks.3 Short Test A Unit 1 Lesson 3 Short Test B Unit 1 Lesson 3 1 Wpisz brakujące litery, tak aby powstały nazwy zawodów.. 2021-05-17 13:00:20 Pomocy, Napisz rozpr..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt