R134a karta charakterystyki linde

Pobierz

Upewnić się, czy przestrzegane są wszystkie przepisy państwowe i lokalne.. Czynnik R 227 (HFC 227ea) .. Przykładowo, rafinerie i zakłady petrochemiczne wymagają zastosowania dużych ilości sprężonego azotu do osłonowania w celu usunięcia tlenu i wilgoci.. Ze względu na stopień palności, czynnik 1234yf nie nadaje się do modernizacji istniejących .poliglikoli polarnych PAG.. Wszystkie HFC z GWP >2500 mają być wywalone, wszystkie HFC poniżej 2500 mają być wypierane (czyli ich możliwości wykorzystania ograniczane).Azot.. Załącznik 1.. Stosowany w branży automotive, w układach klimatyzacji samochodowej oraz w domowych urządzeniach chłodniczych.. Producent Kod towaru ; PRODUCENT: CZYNNIK: MAGNETI MARELLI: R134A: Klienci którzy kupili ten towar, kupili również .Napisano 17 Października 2016. r1234yf mają teraz powszechnie wszelkie samochody grupy VW.. Ofiara może nie być świadoma, że się dusi.. Uwaga!. Objawy obejmują utratę zdolności ruchowych/przytomności.. z o.o., ul. Waryńskiego 6, 87-300 Brodnica, tel.+48 604 429 917 Data utworzenia: 15/02/2013 Karta nr 003HFO że są o GWP poniżej 150 to wiadomo, bo przecież poruszony w temacie drop-in dla R134a czyli R1234yf ma bodajże GWP 4.. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaninąNAZWA CHEMICZNA: 1,1,1,2 tetrafluoroetan.. Program obliczeniowy CZYNNIKI CH£ODNICZE v.3.03 Wprowadzenie Honeywell Genetron Performax LT (mieszanina trójskładnikowa HFC-32/HFC-125/HFC 134a, oznaczona jako R 407 F wg AHRAE) to nie niszczący warstwy ozonowej zamiennik za HCFC-22, przeznaczony do każdego rodzaju komercyjnych instalacji chłodniczych, w tym niskotemperaturowych..

Karta charakterystyki dla ditlenku węgla R744, The Linde Group.

Czynnik R 134a (HFC 134a) 9.. Zarówno w VW jak i Skodzie, Seacie przy ostatniej zmianie rocznika modelowego (czyli lipiec-sierpień tego roku) w wielu modelach wprowadzili r1234yf w miejsce r134a.. Jest jednym z najbardziej popularnych, syntetycznych czynników chłodniczych, powszechnie wykorzystywanym w klimatyzacji, głównie samochodowej, ale także w chłodnictwie wysoko i średniotemperaturowym; w zastosowaniach przemysłowych, komercyjnych i bytowych.Źródło: Karta charakterystyki dla Czynnika chłodniczego R1234yf, The Linde Group.. Czynnik R 23 (HFC 23) 10.. Karta Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej Załącznik 2.. Bardziej szczegółowoKarta Charakterystyki Czynnik chłodniczy R 407F Data utworzenia : Data aktualizacji : 07.09.2011 29.03.2013 Wersja : 2.0 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 790/2009 z dnia 10 sierpnia 2009 r. dostosowujące do postępu naukowo-technicznego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie .Część II zawiera charakterystyki bezchlorowych syntetycznych czynników chłodniczych, .. Zagrożenia FizyczneKARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z załącznikiem II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 z nowelizacjami Produkt: R134a Strona: 1 / 11 Numer Karty Charakterystyki: 00134-007 (Wersja 7.1) Data 30.09.2018 (Unieważnia i zastępuje wersję z dn : 18.10.2016) 1.IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI I IDENTYFIKACJA SPÓŁKI/PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1.KARTA CHARAKTERYSTYKI sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/830 zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH) Strona 4 z 12 Edycja 03 Data wydania 03.02.2016 Data aktualizacji 03.09.2018 5.2..

Karta charakterystyki dla Czynnika chłodniczego R134a, The Linde Group.

Już wcześniej kojarzę, że miały ten nowy czynnik Mazdy, Kijanki, Hyundaie.1,1,1,2-Tetrafluoroetan jest "wysokotemperaturowym" ziębnikiem używanym w domowych lodówkach i samochodowej klimatyzacji.. FCKW) halogenowe związki węgla, w których wszystkie atomy wodoru zostały zastąpione ato­mami chloru i fluoru, duża stabilność chemiczna; rozkładają się dopiero w warstwie ozonowej, wysoki wskaźnik ODP, Należą do nich czynniki: R11 .Karta charakterystyki dla SolsticTM yf Refrigernat (R-1234yf), wersja 2.5, Honeywell.. Jest podstawowym olejem stosowanym do obsługi układu klimatyzacji samochodowej spośród wszystkich rodzajów olei ze względu na najmniejszą gęstość.. Główne obszary zastosowań to domowe urządzenia chłodnicze, chłodnictwo handlowe i transportowe, systemy klimatyzacji dla domu i biura .Title: Dokumentacja przekierowanej drukarki pulpitu zdalnego Author: Joanna Created Date: 4/7/2017 10:05:57 AMSkład chemiczny i fizykochemiczny czynników chłodniczych.. Gaz skroplony pod ciśnieniem.. Pracownicy, którzy maj ą kontakt z gazem powinni posiadać pełną wiedzę o właściwościach produktu oraz być świadomi zagrożeń jakie mogą wystąpić.Karta charakterystyki dla SolsticTMyf Refrigernat (R-1234yf), wersja 2.5, Honeywell..

Karta charakterystyki: WYŚWIETLKarta Charakterystyki Substancji Chemicznej MIESZANINA ARGONOWA : CARBOMIX.

Andrzejczyk R., Alternatywne do R134a czynniki proponowane jako płyny robocze w klimatyzacji samochodowej i innych instalacjach chłodniczych o małej wydajności część 1, Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna, 5/2012, wydawnictwo Masta.Czynnik chłodniczy R1234yf jest czynnikiem należącym do grupy HFO, o niskim GWP.. Stanowi alternatywę dla czynnika R134a.. +48 32 210 63 26 / + 48 32 326 30 00 fax +48 32 210 63 26 e-mail: NIP 747-10-00-49 Karta Charakterystyki .. Zabezpieczając się izolującymKarta charakterystyki 1,1,1,2-Tetrafluoroetan (R 134a) Data utworzenia : 28.01.2005 Wersja : 2.1 PL / L Karta Nr : 150 Data aktualizacji : 11.03.2013 strona 1 / 7 150 / EDV / 11.03.2013 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsi ębiorstwa 1.1.. REMGAZ Spółka Jawna Olszewski i Kaśków ul. Hetmańska 14A, 43-200 Pszczyna tel.. Andrzejczyk R., Alternatywne do R134a czynniki proponowane jako płyny robocze w klimatyzacji samochodowej i innych instalacjach chłodniczych o małej wydajności część 1, Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna, 5/2012, wydawnictwo Masta.Olej PAG 46 jest w pełni syntetycznym olejem stosowanym dla układów klimatyzacji samochodowej na czynnik R134a.. Poza tym używa się go jako czynnik rozprężający do produkcji spienionych tworzyw sztucznych, gaz pędny w inhalatorach i podręcznych pojemnikach z tzw. "sprężonym powietrzem", środek do usuwania wilgoci .Czynnik chłodniczy / Gaz chłodniczy R134A / R-134A 12 kg w opakowaniu zwrotnym (butla o pojemności 12L).R134A to bardzo rozpowszechniony czynnik chłodniczy z grupy HFC stosowany zarówno w chłodnictwie średnio jak i wysokotemperaturowym..

Bezpieczne obsługiwanie układu klimatyzacji pojazdu samochodo-wegoKarta charakterystyki (Informacje) R134A_23052016.pdf.

Identyfikator produktu Nazwa produktuLinde Gas na Slovensku | Linde Industrial GasesKARTA CHARAKTERYSTYKI 1,1,1,2-Tetrafluoroetan (R 134a) Data wydania: Data ostatnich zmian: 16.01.2013 25.01.2017 Wersja: 2.0 Nr karty charakterystyki (SDS): 2/15 SDS_PL - Klasyfikacja zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 1272/2008, z późniejszymi zmianami.. Chlorotluorowęglowodory CFC (niem.. Numer UN1066 (sprężony); UN1977 (skroplony) Air Liquide dostarcza azot sprężony i skroplony do każdej branży..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt