Wyjaśnij dlaczego w komórkach trzustki znaczna część białek

Pobierz

Oprócz 20 aminokwasów biogennych, wchodzących w skład białek wszystkich organizmów, w przyrodzie występują także inne aminokwasy, np. L-kanawanina.. (0-1) Na podstawie informacji z tabeli określ, które z przedstawionych komórek - komórki wątroby czy komórki trzustki - mają większą zdolność do syntezy ATP.. a) Podaj, jakie mutacje (powstające w komórkach 1 czy 2) mają znaczenie w procesie ewolucji.W przewodzie pokarmowym białka roślinne i zwierzęce są rozkładane do aminokwasów, z których organizm zgodnie z zapotrzebowaniem buduje swoje własne białka.. W odpowiedzi uwzględnij funkcję trzustki w organizmie i funkcję szorstkiej siateczki śródplazmatycznej w komórce.Wyjaśnij, dlaczego w komórkach trzustki znaczna część białek jest syntetyzowana na rybosomach przy łą czonych do siateczki ś ródplazmatycznej, a nie jest - na rybosomach w cytozolu.Zewnątrzwydzielnicza funkcja trzustki polega na wytwarzaniu enzymów trawiennych.. (0-1) Wykaż związek między obecnością licznych rybosomów w komórkach trzustki a obecnością dobrze widocznych jąderek w jej komórkach.. Odpowiedzi zapisz w miejscu na to przeznaczonym przy każdym zadaniu.. Pisz czytelnie.. Zadanie 3.2.. (0-1) Zaproponuj, co może zrobić sadownik, aby przedłużyć pozostawanie liści na drzewach owocowych wczesną jesienią, w warunkach suszy sprzyjającej ich przedwczesnemu opadaniu..

Wyjaśnij dlaczego białka w komórce mogą pełnić funkcję buforów.1.

Ewentualny brak zgłoś przewodniczącemu zespołu nadzorującego.. Oznacza to, że *część białek niezbędnych do ich funkcjonowania jest kodowana przez geny, .. Wyjaśnij, dlaczego mitochondria i plastydy nazywa się organellami półautonomicznymi.c) Wyjaśnij, dlaczego heterozygoty - nosiciele mutacji CFTR w jednym allelu, u których pełną aktywność wykazuje tylko około 50 procent białka CFTR, miały przewagę selekcyjną w przypadku infekcji bakterią Vibrio cholerae nad homozygotami pod względem allelu dominującego, warunkującego 100-procentową aktywność tego kanału.Represor bez Trp przyłączy się do promotora i trwale zahamuje transkrypcję genów kodujących enzymy potrzebne do syntezy Trp.. (0-1) Wyjaśnij, dlaczego w komórkach trzustki znaczna część białek jest syntetyzowana na rybosomach przyłączonych do siateczki śródplazmatycznej, a nie jest - na rybosomach w .W przypadku tego zadania trzustka zdecydowanie się nie leni - dobowa produkcja soku trzustkowego szacowana jest na około 1,5 do 2 litrów.. Bakterie denitryfikacyjne uwalniają azot w formie cząsteczkowej do atmosfery.. Zadanie 28.. Trzustka dziennie produkuje ok 1 litra tej substancji.enzymy proteolityczne, trawiące białka, enzym glikolityczny, odpowiedzialny za rozkład cukru, enzymy lipolityczne, rozkładające tłuszcze..

Występuje ona ...Ich liczba w komórkach różnych tkanek jest różna.

egzamin.. W odpowiedzi uwzględnij funkcję trzustki w organizmie i funkcję szorstkiej siateczki śródplazmatycznej w komórce.Wyjaśnij, dlaczego w komórkach trzustki znaczna część białek jest syntetyzowana na rybosomach przyłączonych do siateczki śródplazmatycznej, a nie jest - na rybosomach w cytozolu.. Używaj długopisu albo pióra tylko z czarnym.Wyjaśnij, dlaczego typowa roślina liściasta strefy umiarkowanej zrzuca liście jesienią.. W odpowiedzi uwzględnij funkcję trzustki w organizmie i funkcję szorstkiej siateczki śródplazmatycznej w komórce.Wykaż związek między obecnością licznych rybosomów w komórkach trzustki a obecnością dobrze widocznych jąderek w jej komórkach.. Zachodzi w matriks mitochondrium, a pirogronian jest jego substratem.. Zadanie 3.. Tworzą je komórki alfa, beta, gamma oraz F.Zachodzi w cytozolu komórki zwierzęcej, a jego produktem końcowym jest pirogronian.. Najczęściej gdy pojawiają się problemy z tym organem i odczuwalny staje się ból w miejscu jej lokalizacji, znaczna jej część już wcześniej uległa obumarciu.Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 27 stron (zadania 1-23).. Odpowiedź uzasadnij.Polega na wytwarzaniu enzymów trawiennych, które w trzustce są syntezowane w dużym tempie..

Część wewnątrzwydzielnicza trzustki znajduje się w obszarze ogona.

W odpowiedzi uwzględnij funkcję trzustki w organizmie i funkcję szorstkiej siateczki śródplazmatycznej w komórce.Wyjaśnij, dlaczego w komórkach trzustki znaczna część białek jest syntetyzowana na rybosomach przyłączonych do siateczki śródplazmatycznej, a nie jest - na rybosomach w cytozolu.. Część, spośród 20 aminokwasów wchodzących w skład białek zawartych w organizmach, nasz organizm potrafi sobie wytworzyć sam z produktów rozkładu białek, cukrów i .Matura z Nowinami - biologia str. 3 1.6 ( 0 - 1 ) Na podstawie własnej wiedzy oraz informacji zawartych w tekście wyjaśnij , dlaczego w komórkach organizmów oddychających beztlenowo nie występują peroksysomy.Najważniejszą funkcją cynku w kreowaniu naszej odporności jest utrzymanie w prawidłowej kondycji błon komórkowych oraz grasicy, w której dojrzewa znaczna część komórek układu odpornościowego, który ma bronić nasz organizm przed komórkami obcymi, jak: wirusy, komórki nowotworowe, bakterie czy inne patogeny.Gdy zaczyna boleć trzustka.. W odpowiedzi uwzględnij funkcję trzustki w organizmie i funkcję szorstkiej siateczki śródplazmatycznej w komórce.1.2.. (2 pkt) Mutacje mogą powstawać zarówno w komórkach rozrodczych (1), jak i w komórkach somatycznych (2)..

Enzymy wytwarzane są w komórkach pęcherzykowych trzustki i zawarte są w soku trzustkowym.

Tempo syntezy białek w trzustce jest ogromne, gdyż ten stanowiący tylko 0,1% masy ciała narząd wytwarza 13 razy więcej białka niż wątroba i układ siateczkowo-śródbłonkowy, które stanowią łącznie ok. 4% masy ciała.2.. rozwijająca się strefa odcinająca staje się- miejsce przyczepu dla związków biorących udział w reakcjach - białko transportowe, umożliwia transport jodu z komórek pęcherzykowych do koloidu .. - glukoza bezpośrednio w komórkach beta-trzustki - wzrost stężenia aminokwasów w osoczu .. Wyjaśnij,dlaczego podczas cukrzycy jest zwiększone oddawanie moczu.b) Wyjaśnij, dlaczego w mitochondriach komórek mięśnia sercowego grzebienie mitochondrialne są liczniejsze niż w mitochondriach żywych komórek naskórka.. (0-1) Zaznacz znakiem X te procesy, które zachodzą podczas profazy w cyklu komórkowym.Komórki charakteryzujące się wysokim tempem syntezy białek, np. komórki trzustki, zawierają szczególnie dużo rybosomów.. Znaczenie trzustki w procesach trawiennych jest nie do przecenienia, dlatego warto przyglądać się jej codziennemu funkcjonowaniu.. Ze względu na podobieństwo barwy i konsystencji, sok trzustkowy zwany jest śliną brzucha.. (0-1) Wyjaśnij, dlaczego w komórkach trzustki znaczna część białek jest syntetyzowana na rybosomach przyłączonych do siateczki śródplazmatycznej, a nie jest - na rybosomach w cytozolu.Wyjaśnij, dlaczego w komórkach trzustki znaczna część białek jest syntetyzowana na rybosomach przyłączonych do siateczki śródplazmatycznej, a nie jest - na rybosomach w cytozolu.. Wyjaśnij, dlaczego w komórkach trzustki znaczna część białek jest syntetyzowana na rybosomach przyłączonych do siateczki śródplazmatycznej, a nie jest - na rybosomach w cytozolu.. W pojedynczej komórce organizmu człowieka przeciętnie występuje od kilkuset do kilku tysięcy mitochondriów, np. w komórkach wątroby jest ich około .. W odpowiedzi uwzględnij dwa argumenty.. a) Wyjaśnij, dlaczego mitochondria nazywa się "centrami energetycznymi komórki".występują w komórkach miękiszu liści i łodyg u roślin, które wyrosły bez dostępu do światła.. W pełni rozwinięte i aktywne funkcjonalnie amyloplasty występują 1.3.Wyjaśnij, dlaczego w komórkach trzustki znaczna część białek jest syntetyzowana na rybosomach przyłączonych do siateczki śródplazmatycznej, a nie jest - na rybosomach w cytozolu.. Zadanie 9.2.. Rola trzustki w procesie trawienia pokarmów jest niezaprzeczalna - narząd ten wydziela enzymy zajmujące się rozkładem zarówno węglowodanów, jak i tłuszczów czy białek.Wyjaśnij, dlaczego komórki potomne powstałe podczas mejozy nie są klonami komórek rodzicielskich, jak w przypadku mitozy.. Wyjaśnij, dlaczego w komórkach trzustki znaczna część białek jest syntetyzowana na rybosomach przyłączonych do siateczki śródplazmatycznej, a nie jest - na rybosomach w cytozolu..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt