Przyporządkuj właściwe opisy wymienionym postaciom zadanie 7

Pobierz

2010-12-05 15:09:13Rozwiązania zadań najpopularniejszych podręczników szkolnych z fizyki, matematyki, chemii, geografii, biologii, angielskiego i wielu innych.. Pytania .. Dowódca Błękitnej Armii.Przyporządkuj wymienionym rodzajom prawa właściwe opisy.. Pochodzący z Niemiec socjalista i myśliciel, współtwórca idei komunizmu.. Podaj nazwę wydarzenia w którym uczestniczyła ukazana postać wyjaśnij jaką rolę w nim odegrałaPrzeczytaj opisy gadów i przyporządkuj im właściwe nazwy spośród wymienionych poniżej.Pomożecie?. Jeden z najsłynniejszych ideologów liberalizmu.. Przyporządkuj właściwe opisy wymienionym- Zadanie 7.: Wczoraj i dziś 7 - strona 98 Klasa 7 szkoły podstawowej Przedmiot Historia Wybierz książkę Wczoraj i dziś 7, Podręcznik Strona 98 5.. Question from @Filipiusz - Szkoła podstawowa - Historia Pochodzący z Niemiec socjalista i myśliciel, współtwórca idei komunizmu.. Szkocki wynalazca, twórca maszyny parowej.Nov 8, 2020Jun 23, 2020Oct 25, 2020 Przyporządkuj wymienionym postaciom- Zadanie 6.: Wczoraj i dziś 7 - strona 196 Zadanie Zadanie Zadanie Zadanie A. Benito Mussolini 2.. Odnosi się do interesu państwa.. Przecztaj reklamy różnych produktów i usług.. Wiersze.. Jeden opis jest niepotrzebny.. W tym celu wpisz odpowiadające im numery opisów w kratki obokterminow.. Konstruktor pierwszego silnika elektrycznego..

Przyporządkuj wymienionym poniżej postaciom właściwe opisy.

Polski komunista, który kierował Czeką.. (./3 pkt) 1. plebiscyt A. zrzeszenie osób, których celem jest realizacja określonych 2. korporacja zadań 3. demilitaryzacj B. pozbawienie pokonanego państwa terytoriów kolonialnych a C. głosowanie ludności zamieszkującej sporne terytorium zaPrzyporządkuj podane opisy właściwym postaciom historycznym.. A - świadomość narodowa B - pochodzenie etniczne C - symbole narodowe D - kultura.. Gotowe rozwiązanie Przyporządkuj wypowiedzi wymienionym osobom.Przyporządkuj wymienionym postaciom właściwe opisy jeden z nich jest niepotrzebny.. Zadanie 8.. Wszystkie pytania; Sondy&Ankiety; Kategorie .. Szkocki wynalazca, twórca maszyny parowej.Przyporządkuj właściwe opisy wymienionym postaciom.. Postacie: Bernard z Clairvaux, Dominik Guzman, Tomasz z Akwinu.. Zadanie A. Giuseppe Galibaldi 4.. W pudełku znajduje się kule o numerach 1,2,3 .. Prezydent Stanów Zjednoczonych.. 11 października 2021 03:10.przyporzadkuj wymienionym rodzajom prawa wlasciwe opisy w tym celu wpisz.. B. Józef Stalin 3.. W jakim celu wybuchły powstanie wielkopolskie i III powstanie śląskie kl 6.. Gotowe rozwiązanie Rozwiązania zadań; Zamów rozwiązanie zadania .. Przyporządkuj substratom wymienionym w punkcie a) produkty podane w punkcie b).. opis 1: Kupiec z Lyonu, który za jedyny autorytet uznawał Biblię..

C. Neville Chamberlain 4.Przyporządkuj właściwe opisy wymienionym postaciom.

skorzystaj z zamieszczonych propozycji.. Wprowadził kapłaństwo swieckich, uprościł zewnętrzne formy kultu religijnego, propagował hasła radykalnego ubóstwa.. 2Przeczytaj opisy trzech stron internetowych (A-C) oraz zdania 9.1.-9.4.Przyporządkuj właściwe opisy wymienionym postaciom jeden opis jest niepotrzebny.. Serbski nacjonalista, który dokonał zamachu na arcyksięcia Franciszk B. Feliks Dzierżyński Ferdynanda Habsburga.. Jan Długosz - albo dodany do zestawu "dla zmylenia przeciwnika", albo przeznaczona dla niego kratka nie zmieściła się na Twojej fotografii.Zobacz 20 odpowiedzi na zadanie: Opis postaci .. Jeden z najsłynniejszych ideologów liberalizmu.. 1.Przyporządkuj wymienionym poniżej postaciom właściwą jej charakterystykęA)goklecjanB)teodozjusz wielki C) odoakerDkonstantyn wielkipliss daje naj z góry dziękuję.. b) Napisz nazwę formacji wojskowej, Zobacz 2 odpowiedzi na zadanie: Przyjrzyj się zamieszczonej fotografii.Następnie wykonaj polecenia.. Zadanie 9.. Kolejno: Wit Stwosz, Wincenty Kadłubek, Iwo Odrowąż, Witelon.. Losujemy jedną zapisujemy jej numer .1.. W tym celu wpisz odpowiednie numery w wykropkowane miejsca.. opis 2: Zakonnik cysterski, który .Rozwiązania zadań najpopularniejszych podręczników szkolnych z fizyki, matematyki, chemii, geografii, biologii, angielskiego i wielu innych..

1.Wskaż właściwe dokończenie zdania.

Konstruktor pierwszego silnika elektrycznego.. Jeden opis jest niepotrzebny.. Duce - przywódca ruchu faszystowskiego i premier Włoch.. Każda litera może być uźyta więcej niź jeden raz.Odpowiedzi (1) Janusz1957.. Włoski rewolucjonista, przywódca armii ochotników zwanych "czerwonymi koszulami".Przyporządkuj właściwe opisy wymienionym postaciom.. Zadanie 6. .. Zad 1 cwiczenia wczoraj idziś strona 56 wpisz w wyznaczone miejscaodpowiedni termin i definicje.. Do każdego z podanych zadań (1.1-1.8) przyporządkuj właściwy opis (A-E) .. 2010-02-23 16:20:58 Przyporządkuj pojęciom dotyczącym ukształtowania dna oceanicznego właściwe opisy wpisując w puste kratki odpowiednie litery?. w jakiej książce się znajduje i kogo autorstwa *opisz jej wygląd, zwracając uwagę na charakterystyczne cechy, pozwalające odróżnić ją od innych *zachowaj porządek opisu: .Przyjrzyj się serii rysunków.. Zadanie 7.. C. Józef Haller 3.. Jeden opis jest niepotrzebny..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt