Kto ma rację kreon czy antygona

Pobierz

REKLAMA, Podłożem tragedii jest mit o przeklętym przez los Edypie - królu Teb.Antygona była reprezentantką jednostki, Kreon zaś był przedstawicielem państwa.. Postawa Kreona jest w pełni umotywowana i przemawia za nią wiele racji.. Oby dwoje też srogo zapłacili za swoje czyny.. Tymi cechami niewątpliwie charakteryzuje się władca Teb - Kreon.. Ich tragedia polega na tym, że wartości te wykluczają się nawzajem.Sofokles twórca Antygony w swoim dziele przedstawił konflikt dwóch stron: praw boskich z prawami ustanowionymi przez ludzi.. Reprezentuje prawa człowieka wobec bezdusznej machiny państwa.. 2009-11-01 14:16:00; Jakimi wartościami kierowali się w swoim postępowaniu Kreon i Antygona?. Nie działała w imię egoistycznych powodów, motywacją jej działań był głos serca.Kto miał rację - Kreon czy Antygona?. Sofokles twórca antycznego dramatu pod tytułem "Antygona" w swoim dziele przedstawił konflikt dwóch praw: boskich z tymi ustanowionymi przez ludzi.. Tak Nie, Podobne teksty:Kreon i Antygona to główne postaci literackie, które występują w antycznej tragedii Sofoklesa pt. "Antygona".. Problem ten zaistniał, ponieważ król Kreon wydał zakaz grzebania zwłok brata Antygony, Polinejka, który wraz z obcym wojskiem napadł na Teby, aby .Aug 11, 2022Sofokles twórca antycznego dramatu pod tytułem "Antygona" w swoim dziele przedstawił konflikt dwóch praw: boskich z tymi ustanowionymi przez ludzi..

2012-10-06 14:19:14Kto miał rację?

Kreon był władcą Teb, objął władzę po śmierci Eteoklesa.. Jest niezłomny w swoich postanowieniach i trzyma się prawa, którego sam jest twórcą.Kiedy Kreon zrozumiał swój błąd było zbyt późno, swym uporem przyczynił się do śmierci bliskich.. Dokonują oni wyboru nie między dobrem i złem, ale pomiędzy pozytywnymi wartościami, którym hołdują.. Postępowanie Antygony możemy pr bować wytłumaczyć tym, że zrobiła to w trosce o swojego brata.. Dla Antygony natomiast, kierującej się wiarą i miłością, nadrzędne są przykazania duchowe.. Konflikt ten zaistniał, gdyż Kreon wydał zakaz grzebania zwłok brata Antygony, Polinejka, który wraz z obcym wojskiem napadł na Teby, aby odebrać władzę swemu bratu Eteoklesowi.Kto według Ciebie miał rację - Kreon czy Antygona?. Dokonują oni wyboru nie między dobrem i złem, ale pomiędzy pozytywnymi wartościami, którym hołdują.. Ich tragedia polega na tym, że wartości te wykluczają się nawzajem.Nov 23, 2020W dramacie Sofoklesa zarówno Kreon jak i Antygona reprezentują niezaprzeczalne racje.. Dokonują oni wyboru nie między dobrem i złem, ale pomiędzy pozytywnymi wartościami, kt rym hołdują.. Nie chciała, aby dusza Polinejkesa błądziła i cierpiała wiecznie przez ludzką głupotę.. Jej triumf doprowadził go do katastrofy..

Po zastanowieniu się nad problemem?Kto ma rację?

Podoba się?. 2010-11-02 14:17:33; Dlaczego Antygona i Kreon to postacie tragiczne ?. Istotą konfliktu staje się próba rozwiązania sporu, którego rozwiązać się nie da.Kto miał rację - Kreon czy Antygona?. Sofokles twórca Antygony w swoim dziele przedstawił konflikt dwóch stron: praw boskich z prawami ustanowionymi przez ludzi.. Wie, że raz powziętej decyzji powinno się trzymać, tak samo jak ustanowionych przez siebie zasad.. Dlatego moim zdaniem Antygona miała rację, że sprzeciwiła się takiemu tyranowi, jakim był Kreon.. Broni on powszechnego prawa państwowego, jako tego kt re przede wszystkim powinno obowiązywać obywateli danego kraju.. Kreon jest wszak władcą, więc niejako jego naczelnym obowiazkiem jest obrona prawa.W podsumowaniu mogę stwierdzić, że Antygona miała całkowitą rację.. Jej przekonania i prawa, którymi się kierowała uświadomiły Kreonowi jego błędy.. Antygona czy Kreon 2012-10-03 15:16:41; Kto z was czytal Antygone oto moje .Kto według Ciebie miał rację - Kreon czy Antygona?. Zakazowi temu odważyła się sprzeciwić Antygona, siostrzenica króla i siostra zmarłego.Antygona to jednostka, która ma prawo do uczuć i wypełniania praktyk religijnych.. Został pokonany, ponieważ wystąpił przeciw uczuciom i prawom jednostki.. Postępek Antygony był zatem wyrazem sprzeciwu wobec despotycznego monarchy, który nie respektował zarówno religijnej, jak i naturalnej dla człowieka powinności pogrzebania ciała zmarłego.Każdy człowiek (a w szczególności każdy mężczyzna) wie jak ważna jest konsekwencja w działaniu..

Z moich powyższych rozważań wynika, że i Antygona i Kreona mają rację.

Odpowiedz na pytanie i przedstaw te racje.. Nie był to jednaj jedyny powód, dla którego podjęła decyzję o sprzeciwieniu się rozkazowi Kreona.. Ich tragedia polega na tym, że wartości te wykluczają się nawzajem.Dla Kreona nadrzędnymi wartościami są rozum, ład i społeczeństwo i państwo.. 2010-10-14 15:48:57; Dlaczego Antygona i Kreon to postacie tragiczne .Wydaje mi się , że rację ma Antygona, ale chciałbym poznac wasze opinie.. 0 ocen | na tak 0%.. Sp r toczył się o pogrzebanie Polinejkesa,brata Antygony.. Antygona ma wielką odwagę i z determinacją walczy o wartości, które są dla niej najważniejsze.. 0 0 Odpowiedz.. Obaj bracia zginęli w walce, jednak zwłoki .W dramacie Sofoklesa zar wno Kreon jak i Antygona reprezentują niezaprzeczalne racje.. Zakazuje pogrzebać ciała Polinika, traktuje to jako zdradę, złamanie prawa, które wprowadził.kto miał rację Antygona czy Kreon.. W życiu najważniejsze jest dobro bliźnich i każdy powinien postępować tak aby innym było z nami dobrze.Antygona czy Kreon 2012-10-03 15:16:41; kto według Ciebie miał rację - Kreon czy Antygona?. Antygona karą śmierci za nieposłuszeństwo, a Kreon śmiercią żony Eurydyki i syna Hajmona za pychę i swoją dumę.. Kreon i Antygona to główne postaci literackie, które występują w antycznej tragedii Sofoklesa pt. "Antygona"..

To Antygona zwyciężyła ten tragiczny konflikt wartości i to ona ma rację.

ściągaj, 1, 80% 35 głosów, Sofokles to jeden z najwybitniejszych dramatopisarzy Grecji starożytnej.. Kreon ogłosił go zdrajcą kraju i nie pozwolił go pochować,zaś Antygona kochała swego brata i nie chcąc narazić się bogom,złamała zakaz władcy Teb.Pogląd zdecydowanie odmienny reprezentuje Kreon.. Podobne pytania.. Moim zdaniem w dramacie Sofoklesa ,,Antygona racja jest po stronie Antygony, pomimo iż działa ona częściowo w celu zdobycia sławy.. 2010-11-02 14:22:35; Jakimi wartościami kierowała się Antygona, a jakimi Kreon?. Kreon był władcą Teb, objął władzę po śmierci Eteoklesa.. Uznała, że popełni mniejsze zło sprzeciwiając się woli .. Kto miał racje:Antygona czy Kreon?. Sądzę, że Antygona była wielką bohaterką.Przydatność 65% Kto ma Racje Kreon czy Antygona?. 2009-10-14 19:05:13; Antygona umiera ale to Kreon ponosi porażke - rozprawka 2009-03-24 14:50:42; Która z postaci, Kreon czy Antygona jest bardziej nieszczęśliwa.. Nic dziwnego, że jego "Antygona" jest jednym z najlepszych przykładów antycznej tragedii.. Kreon i Antygona są najbardziej tragicznymi postaciami dramatu Sofoklesa pt."Antygona".. Problem ten zaistniał, ponieważ król Kreon wydał zakaz grzebania zwłok brata Antygony, Polinejka, który wraz z obcym wojskiem napadł na Teby, aby odebrać władzę swemu bratu Eteoklesowi.. Antygona- dumna, wrażliwa i pewna siebie młoda kobieta czy Kreon- bezduszny władca, wyciągam takie wnioski.. Dokonują oni wyboru nie między dobrem i złem, ale .Sep 9, 2022Kto miał rację, Kreon czy Antygona?. Konflikt ten zaistniał, gdyż Kreon wydał zakaz grzebania zwłok brata Antygony, Polinejka, który wraz z obcym wojskiem napadł na Teby, aby odebrać władzę swemu bratu Eteoklesowi.Kto ma rację Antygona czy Kreon: Główny konflikt z jakim mamy do czynienia w Antygonie jest konfliktem wartości reprezentowanych przez parę głównych bohaterów: Antygonę, siostrę Eteoklesa i Polinejkesa z jej stryjem Kreonem, nowym władcą Teb.. Zakazuje pogrzebać ciała Polinika, traktuje to jako zdradę, złamanie prawa, które wprowadził..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt