Przyjrzyj się zamieszczonemu portretowi następnie wykonaj polecenia

Pobierz

Następnie wykonaj polecenia.. Następnie, na podstawie mapy z podręcznika str. 173 - wykonaj polecenia.. Na polecenie króla pałac i ogród zaprojektowali włoscy architekci.. 1.Napisz,kogo przedstawia ilustracja.. 2012-11-19 16:48:32 Wykonaj polecenia na podstawie ilustracji 2016-09-12 17:22:51Przyjrzyj się zamieszczonej osi czasu następnie wykonaj polecenia.. 0-4 p. a) Napisz, czego dotyczy relacja Ibrahima ibn Jakuba.. Następnie wykonaj polecenia - wyszukiwanie 0 głosów.. b) Zaznacz na osi czasu rok, w którym powstały pierwsze sumeryjskie miasta-państwa.. 1700 rok 1800 rok 1900 rok 2000 rok Praca z osią czasu a) Um ieść na osi rok 1795, w którym doszło do trzeciego rozbioru Rzeczypospolitej i utraty przez nią niepodległości.. Władca zgromadził w nim obrazy, rzeźby liczne zdobycze wojenne: wschodnie stroje, meble, broń.. Przyjrzyj się mapie przedstawiającej ziemie polskie w X-XI wieku.Przyjrzyj się zamieszczonej osi czasu.. 2.Wyjaśnij,czego dokonał podczas,,potopu'' hetman przedstawiony na ilustracji.. Następnie wykonaj polecenia.. klasa 4 zadanie 9 strona 34 Proszę o szybką odpowiedź daje naj zdj w załącznikuNastępnie wykonaj polecenia.. b) Wyjaśnij, jaka była funkcja szańców.. c) Oblicz, przez ile lat Napoleon był cesarzem.. b)Wymień, jakie części ciała były chronione przez uzbrojenie ukazanej postaci.. Następnie wykonaj polecenia..

-Przyjrzyj się mapie, a następnie wykonaj ćwiczenie.

Następnie wykonaj polecenia - wyszukiwanie 0 głosów.. b) Umieść na osi rok uchwalenia pierwszej konstytucji na świecie.. Praca z ilustracją a) Napisz, jakie oznaki władzy Bolesława Chrobrego zostały ukazane na ilustracji.. 3.Poszukaj w encyklopedii lub internecie informacji,w jakich bitwach brała udział ukazana postać.Zapisz trzy z nich.,,Moja historia''klVI zeszyt ćwiczeń str.37 zad2 plis to na jutroNastępnie wykonaj polecenia.. b) Za pisz, kiedy władca Polski uzyskał każdy z przedstawio- nych przedmiotów.. Czy ma ktoś do polecenia jakiś klub jogi we Wrocławiu?. 2 Przyjrzyj się zamieszczonej osi czasu.. Oblicz ile lat Napoleon był cesarzem.. Następnie wykonaj polecenia.. 2. Przyjrzyj się fragmentowi obrazu Berezyna Wojciecha Kossaka i Juliana Fałata.Przyjrzyj się ilustracji.. Następnie wykonaj polecenia.. 0 odpowiedzi.przyjrzyj sie karykaturze i wykonaj polecenia.. W tym celu wpisz w kratki cyfry od 1 do 5. złożenie przysięgi przez Kościuszkę w Krakowie uchwalenie Konstytucji 3 majaPrzyjrzyj się zamieszczonej osi czasu.. Umieść na osi czasu rok koronacji Napoleona.. c) Określ, jaki kształt mogły mieć słowiańskie grody.. 0-4 p. a) Napisz, w jakich miejscach Słowianie budowali swoje grody.. 2 Przyjrzyj się zamieszczonej osi czasu.. Atlas historyczny, A. Wymień nazwy stolic Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego.KARTA PRACY KL 6 - Upadek Napoleona - str. 199-205 1. Przyjrzyj się zamieszczonej osi czasu..

2 Przyjrzyj się zamieszczonemu portretowi.

Następnie wykonaj polecenia.. b) Wyjaśnij, jaka była funkcja szańców.. 1600 rok 1650 rok 1700 rok 1750 rok Praca z osią czasu a) Zamaluj dowolnym kolorem lata życia Ludwika XIV ().. pytanie zadane 22 stycznia 2020 w Edukacja przez użytkownika niezalogowany.. c) Wymień dwa elementy grodu opisane w tekście.. a) odpowiedz, z jakim wydarzeniem historycznym związana jest scena przedstawiona na rycinie .. b) Wyjaśnij, co było przyczyną tego wydarzenia.Przyjrzyj się zamieszczonej osi czasu.. Kliknij tutaj, aby dostać odpowiedź na pytanie ️ Przyjrzyj się zamieszczonemu portretowi następnie wykonaj polecenia94 Polska pierwszych Piastów 5 Przyjrzyj się portretowi Bolesława Chrobrego.. wypisz trzy cechy klimatu .. na podstawie zamieszczonej w podręczniku mapy turystycznej Karkonoszy wykonaj polecenia.6 Przyjrzyj się zamieszczonej osi czasu.. Następnie wykonaj polecenia.Przyjrzyj się zamieszczonej poniżej mapie, a następnie wykonaj polecenia.. Następnie wykonaj polecenia.. A)Napisz nad osią czasu właściwą nazwę epoki historycznejB) Zaznacz na osi czasu datę wydarzenia od którego muzułmanie zaczęli liczyć lataNastępnie wykonaj polecenia.. 0-4 p. a) Napisz, czego dotyczy relacja Ibrahima ibn Jakuba.. Jakie wydawnictwo?. b) Ob licz, w którym roku Polska odzyskała niepodległość, jeśli pozostawała w niewoliNastępnie wykonaj polecenia..

2019-11-21 19:30:27 Przeczytaj tekst, a następnie wykonaj polecenia .

na podstawie klimatogramu wykonaj polecenia.. Uporządkuj podane wydarzenia w kolejności chronologicznej.. 2 Przyjrzyj się zamieszczonej osi czasu.. Przyjrzyj się zamieszczonej osi czasu.. Napisz, w którym wieku odbył się chrzest Mieszka I.Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. Następnie wykonaj polecenia.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.Przyjrzyj się zamieszczonej ilustracji.. Następnie wykonaj polecenia.. a) Zaznacz na osi czasu daty podanych wydarzeń.. a) Zaznacz na osi czasu daty podanych wydarzeń.Przyjrzyj się zamieszczonej osi czasu.. A bitwa pod Kircholmem - 1605 rok B odsiecz wiedeńska - 1683 rok C bitwa pod Chocimiem - 1673 rok D obrona Jasnej Góry przed Szwedami - 1655 rokPrzyjrzyj się zamieszczonej fotografii.Następnie wykonaj polecenia a)wyjaśnij jaką rolę odgrywał w państwie Bolesława Chrobrego woj przedstawiony na fotografii.. Następnie wykonaj polecenia.. Macie do polecenia jekieś repetytoria ósmoklasisty.. a) Oznacz czerwonym kolorem granice kraju odziedziczonego przez Bolesława Chrobrego.. a) Umieść na osi rok koronacji Napoleona.. 0 głosów.. Oblicz, w którym roku do tego doszło, a następnie zaznacz .Przyjrzyj się zamieszczonej fotografii Następnie wykonaj.Przyjrzyj się zamieszczonej fotografii następnie wykonaj.Przyjrzyj się zamieszczonej fotografii Następnie wykonaj.Przyjrzyj się ilustracji.Następnie wykonaj polecenia..

swiczenia sladami przeszlosci 3 zadanie 4 str 75Następnie wykonaj polecenia.

Przyjrzyj się mapie przedstawiającej ziemie polskie w X-XI wieku.. Następnie wykonaj polecenia.. b) Zaznacz rok, w którym cesarza zmuszono do abdykacji.. R9MN6VAKudCTf 1 .. Pałac w Wilanowie był rezydencją, w której mieszkał Jana III Sobieski wraz z rodziną.. Następnie wykonaj polecenia.. Oblicz, ile lat upłynęło od przyjęcia chrztu Mieszka I do koronacji Bolesława Chrobrego.. b) Zamaluj kolorem zielonym ziemie czasowo zajęte przez Bolesława Chrobrego.Przyjrzyj się zamieszczonej osi czasu.. b) Wyjaśnij, w jaki sposób powstawał wał.. c) Wymień dwa elementy grodu opisane w tekście.. Następnie wykonaj polecenia.. Praca z osią czasu a) Umieść na osi czasu litery odpowiadające poszczególnym wydarzeniom.. a) Zaznacz na osi czasu daty podanych wydarzeń.. 3800 rok p.n.e. 3300 rok p.n.e. 2800 rok p.n.e. Praca z osią czasu a) Napisz nad osią czasu właściwą nazwę epoki historycznej.. .1. Przyjrzyj się zamieszczonej osi czasu.. Następnie wykonaj polecenia.. c) Zaznacz rok, w którym doszło do 3 rozbioru Polski w odpowiednim miejscu na osi czasu.7.. Zaznacz rok, w którym cesarza zmuszono do abdykacji.. a) Wpisz rok utworzenia Księstwa Warszawskiego w odpowiednie miejsce na osi czasu.. 0 odpowiedzi.. 1700 rok 1750 rok 1800 rok Praca z osią czasu a) Wpisz na osi rok, w którym powstały Stany Zjednoczone Ameryki.. b) Ludwik XIV objął samodzielne rządy, gdy miał 23 lata.. 2. na podstawie rysunku napisz, jakie obawy mogło rodzić u przeciwników równouprawnienia przyznanie praw kobietom.. • przyjęcie chrztu przez .Przyjrzyj się ilustracji.. Następnie wykonaj polecenia.Jak w to wejdzie cie wyświetli wam się ilustracja - MidBrainartPrzyjrzyj się zamieszczonej osi czasu następnie wykonaj polecenia.. b) Zamaluj dowolnym kolorem okres, w którym istniało Księstwo Warszawskie..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt