Wiązania metaliczne i oddziaływania międzycząsteczkowe epodreczniki

Pobierz

Oddziaływania między cząsteczkami związku chemicznego, niepołączone wiązaniami chemicznymi, nazywamy oddziaływaniami międzycząsteczkowymi lub siłami van der Waalsa.E‑podręczniki to bezpłatne i dostępne dla wszystkich materiały edukacyjne.. Proponowane podręczniki: K. Napiórkowski, Metody matematyczne fizyki.. Film zawiera krótką lekcję, która tłumaczy istotę wiązania metalicznego, oddziaływań międzycząsteczkowych i sił Van der Waalsa.. z o. o.To właśnie jest polaryzacja wiązania w stronę atomu chętniej przyciągającego elektrony.. Mikroskop sił atomowych.. Przedmioty Chemia Wiązania chemiczne i oddziaływania międzycząsteczkowe Wiązanie metaliczne i oddziaływania międzycząsteczkowe.. Napięcie powierzchniowe.. Uczeń: 4) opisuje i przewiduje wpływ rodzaju wiązania (jonowe, kowalencyjne, metaliczne), oddziaływań międzycząsteczkowych (siły van der Waalsa, wiązania wodorowe) na właściwości fizyczne substancji .Wiązanie metaliczne - ogólna nazwa dla wszelkich wiązań chemicznych występujących bezpośrednio między atomami metali.. Tekst: Aleksandra Marszałek-Harych.. oddziaływania międzycząsteczkowe polarność wiązania wodorowe elektroujemność wiązania.. Poprzednio poznaliśmy różne rodzaje wiązań chemicznych oraz przyczynę tego, że atomy większości pierwiastków tworzą te wiązania - by zapewnić sobie .. - metaliczne; - wodorowe..

Oddziaływania międzycząsteczkowe.

Zajęcia wymagane do zaliczenia przed wykładem:Wiązania chemiczne, oddziaływania międzycząsteczkowe.. Rodzaj wiązania chemicznego występującego w substancji decyduje o jej właściwościach fizycznych i chemicznych.. Strzałki wskazują kierunek polaryzacji (przesunięcia elektronów).. Zapisz.. Opracowanie i multimedia: GroMar sp.. Wiązane kowalencyjne , atomowe, homojądrowe: Polega na uwspólnieniu pary elektronów (wiązanie pojedyncze) lub par elektronów ( odpowiednio wiązania podwójne, potrójne) Reguły tworzenia: - reguła gazu doskonałego (oktetu) - każdy pierwiastek dąży do uzyskania konfiguracji .Oddziaływania międzycząsteczkowe - inne niż wiązania chemiczne siły wiążące atomy i cząsteczki.. Do oddziaływań tych zalicza się (w kolejności od najsilniejszych do najsłabszych): oddziaływania jon-jon (elektrostatyczne) - zachodzą między dwiema różnoimiennie naładowanymi cząsteczkami; od wiązań jonowych różni je to, że ładunek w oddziałujących ze sobą .. Mój e-podręcznik.. Chemia.. O tym jaki rodzaj wiązania chemicznego powstaje w danej substancji decydują dwa czynniki: rodzaj atomów, które łączą się ze sobą, różnica elektroujemności atomów tworzących substancję.. 3.1 Wiązanie kowalencyjne niespolaryzowane; 3.2 Wiązanie kowalencyjne spolaryzowane; 3.3 Wiązanie jonowe; 3.4 Wiązanie wodorowe; 4 Oddziaływania międzycząsteczkoweWiązania chemiczne -kowalencyjne* -jonowe -metaliczne teoria elektronowa teoria elektrostatyczna (pola kr.).

Odziaływania międzycząsteczkowe.

Do oddziaływań tych zalicza się (w kolejności od najsilniejszych do najsłabszych): oddziaływania jon-jon (elektrostatyczne) - zachodzą między dwiema różnoimiennie naładowanymi cząsteczkami; od wiązań jonowych różni je to, że ładunek w oddziałujących ze sobą .Rodzaje wiązań Wiązania Metaliczne Jonowe Kowalencyjne Wiązanie jonowe • Jonowe - koncepcja Lewisa - wynik przyciągania elektrostatycznego kationu i anionu.. Udostępnij.. "Gaz elektronowy" Pobierz grafikęCząsteczek nie łączy żadne wiązanie chemiczne, dlatego mogą się przyciągać lub odpychać.. Elektrony te ulegają uwspólnieniu i tworzą chmurę elektronową tzw. gaz elektronowy.. Budowa mikroskopowa a makroskopowe właściwości.. Wiązania tej cząsteczki są spolaryzowane, a dodatkowo cząsteczka jest również polarna.a) opisać warunki i sposób tworzenia wiązania metalicznego b) wymienić właściwości metali i ich stopów c) wyjaśnić pojęcie siły van der Waalsa d) opisać warunki i sposób tworzenia wiązania wodorowego e) opisać wpływ obecności wiązania wodorowego na właściwości substancji, w szczególności wody Praca domowaa) bromowodór b) bromek sodu c) kwas ortofostorowy (V) 14) Wodorki metali tworzą związki w których występują wiązania: a) kowalencyjne b) wodorowe c) kowalencyjne spolaryzowane d) jonowe 15) Wiązanie chemiczne to a) oddziaływanie między atomami, powodując ich stałe połączenie b) oddziaływanie między cząsteczkami, powodując ich .Oddziaływania międzycząsteczkowe..

teoria kwantowa -wiązania międzycząsteczkowe.

Materiały i linki do stron: Podręcznik "To jest chemia" do szkoły ponadpodstawowej zakres podstawowy oraz linki:Nov 10, 2021Oddziaływania międzycząsteczkowe - inne niż wiązania chemiczne siły wiążące atomy i cząsteczki.. Do oddziaływań tych zalicza się (w kolejności od najsilniejszych do najsłabszych): oddziaływania jon-jon (elektrostatyczne) - zachodzą między dwiema różnoimiennie naładowanymi cząsteczkami; od wiązań jonowych różni je to, że ładunek w oddziałujących ze sobą .Sprawdzian do dzialu Wiazania chemiczne i oddzialywania miedzyczasteczkowe" - grupa B Ocenianie: Sprawdziany.. Zyskaj dostęp do setek lekcji przygotowanych przez ekspertów!. SAVE OFFLINE VIEW ONLINE .Chemia - Temat 1: Wiązania chemiczne: wiązanie kowalencyjne i kowalencyjne spolaryzowane.. Występuje ono gdy różnica elektroujemności jest na tyle duża (teoretycznie większa bądź równa 1,7 w skali Paulinga), aby elektrony mogły przejść z jednego atomu na .Wiązania metaliczne, atomowe, jonowe i molekularne.. Przyleganie.. Oddziaływania międzycząsteczkowe.. Wiązania między atomami metalu, jeśli występują w izolowanej formie (np. w związkach metaloorganicznych) są w zasadzie typowymi wiązaniami kowalencyjnymi, wyróżniają się jednak w stosunku do analogicznych wiązań między niemetalami dwiema istotnymi cechami:Szkoła ponadpodstawowa..

Jednak takie oddziaływanie jest dużo słabsze niż wiązania.

Klasowka - pomagamy wOddziaływania międzycząsteczkowe - inne niż wiązania chemiczne siły wiążące atomy i cząsteczki.. Do oddziaływań tych zalicza się (w kolejności od najsilniejszych do najsłabszych): oddziaływania jon-jon (elektrostatyczne) - zachodzą między dwiema różnoimiennie naładowanymi cząsteczkami; od wiązań jonowych różni je to, że ładunek w oddziałujących ze sobą .Do oddzialywan tych zalicza sie (w kolejnosci od najsilniejszych do najslabszych): odzialywania jon-jon (kulombowskie lub elektrostatyczne) - zachodzaPlik sprawdzian 2 wiązania chemiczne i oddziaływania międzycząsteczkowe.pdf na koncie użytkownika caesuraofthought • Data dodania: 18 lip 2020 Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.Zaloguj się / Załóż konto.. Wpływa na .Chemia • Fiszki: Wiązanie metaliczne i oddziaływania międzycząsteczkowe Fiszki .. ciepło ilustracje wykres zdjęcia astronomia temperatura lód suchy lód sublimacja materia faza ciało stałe stany skupienia zlewka kryształ jod ciało gaz drobiny oddziaływania molekuły międzycząsteczkowe model stan gazowy cząsteczki stany skupienia materii resublimacja szkło pary jodu stan skupienia .E‑podręczniki to bezpłatne i dostępne dla wszystkich materiały edukacyjne.. Przed lekcją warto obejrzeć: .Wiązanie metaliczne i oddziaływania międzycząsteczkowe Wiązanie metaliczne powstaje w wyniku oddziaływania elektrostatycznego kationów metali i ich elektronów walencyjnych.. Wprowadzenie Przeczytaj Film samouczek Sprawdź się Dla nauczyciela work..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt